Cara Pemikiran Otak Kanan (EQ) dan Otak Kiri (IQ)


Cara Pemikiran Otak Kanan (EQ) dan Otak Kiri (IQ)
Keistimewaan mempelajari warna diri ini ialah secara tidak langsung kita akan
memahami cara pemikiran. Terdapat dua bahagian atau hemisfera otak iaitu otak kanan
dan otak kiri. Kedua-dua hemisfera otak kanan dan kiri ini amat berpengaruh terhadap
gaya pemikiran setiap manusia. Terdapat individu-individu yang pemikirannya lebih
dipengaruhi oleh otak kanan dan terdapat juga individu-individu yang pemikirannya lebih
dipengaruhi oleh otak kiri.

Cara Pemikiran Otak Kanan (EQ)
EQ menjana pemikiran otak kanan yang menghasilkan pertimbangan yang wajar,
secara mudah, bebas dan bersahaja ke arah penyelesaian masalah. Ia juga membantu
meningkatkan tahap penyesuaian secara holistik, sintesis, konseptual dan proaktif. EQ
meningkatkan daya fokus pembelajaran yang lebih lama selain gaya penulisan yang
lebih kemas serta membina akhlak dan tingkah laku yang mulia.
Dengan EQ akan berupaya memperbaiki kelemahan spiritual, emosional, mental dan
fizikal seperti hiperaktif, kemurungan, sifat pemarah, kedengkian, lupa keterlaluan,
terlalu serius, lemah semangat, gangguan halusinasi, kegugupan, kecemburuan
melampau, tidak bermaya, kelesuan, malas berfikir, kebimbangan dan sebagainya.

Cara Pemikiran Otak Kiri (IQ)
Pemikiran IQ yang menggunakan otak kiri sebenarnya lebih terhad kepada analisa
logikal yang memerlukan langkah demi langkah dan berturutan. Penyelesaian masalah
lebih tertutup dan berulang-ulang yang banyak mencetuskan kekeliruan. Kesannya
banyak aktiviti menjadi perlahan selain sangat bergantung kepada analisa satu persatu.
IQ tidak berupaya membentuk akhlak, moral, rohani dan jasmani yang sebenar.
Kecerdikan sememangnya wujud namun lebih banyak kesan-kesan seperti berdusta
dan mencari helah.
Jika dilihat daripada sudut pendidikan, kebanyakan sistem pendidikan yang terdapat di
dunia lebih menjurus kepada aliran pemikiran otak kiri. Para pelajar di seluruh dunia
dilatih untuk membuat keputusan dan melakukan satu-satu tindakan berdasarkan logik,
rasional dan yang mendapat pulangan material semata-mata. Ciri-ciri pemikiran otak kiri
lebih ketara apabila pelajar memasuki gerbang universiti. Jika dikategorikan dalam ilmu
teknik berfikir, gaya berfikir menggunakan otak kiri ini bolehlah dikelaskan sebagai gaya
pemikiran vertikal. Gaya berfikir seperti ini sangat-sangat memerlukan sebab-sebab
rasional dan logik; segala keputusan mesti berdasarkan sebab dan akibat, pengalamanpengalaman
yang lalu dan mesti mempunyai rujukan; setiap idea mesti berasaskan logik
dahulu kemudian baru boleh dilaksanakan.
Ringkasnya, segala idea dan imaginasi akan dikongkong oleh logik dan rasional. Para
pelajar tidak akan bebas berfikir dan tidak mampu dan tidak berani melahirkan idea-idea
baru apatah lagi idea-idea yang amat bertentangan dan dianggap pelik oleh individuindividu
yang berfikiran konvensional. Fikiran konvensional adalah fikiran yang
berasaskan pendapat-pendapat lama yang telah kukuh dan diterima ramai sebelum ini.
Jika ada idea-idea baru yang dilahirkan pun hanyalah berbentuk inovatif atau
‘improvement’ daripada idea-idea sebelum ini, bukan berbentuk kreatif.
Jadi, bagaimana untuk menjadikan anak atau pelajar berfikir cara otak kanan? Pertama
sekali perlulah diketahui anak berada di dalam level warna diri yang mana, iaitu sama
ada Putih (Spiritual) dan Merah Jambu (Emosional) bagi cara pemikiran otak kanan, dan
Hijau (Mental) dan Biru (Fizikal) bagi cara pemikiran otak kiri.
Apabila mengetahui warna diri, lebih lagi apabila mengetahui anak lebih cenderung
kepada cara pemikiran otak kiri, maka anak dapat dilatih untuk berfikir cara otak kanan.
Selain daripada itu, cara pembelajaran juga akan lebih mudah apabila merujuk kepada
kekuatan cara pembelajaran bagi setiap warna level diri.

Gaya Berfikir/ Pembelajaran Mengikut Level Diri

1. Spiritual – Intuisi
Gaya berfikir intuisi adalah gaya berfikir yang berhubung dengan perkara-perkara
peningkatan yang abstrak. Ia adalah proses pemindahan satu-satu sifat potensi
daripada jiwa atau minda ke alam kenyataan dalam bentuk lompatan intelektual yang
cepat tanpa memerlukan usaha yang keras, susah payah, dan pengajaran, sebaliknya ia
menerusi deria batin atau boleh juga disebut sebagai keserasian hati, kehadiran
rohaniah atau rasa hati secara langsung. Gaya berfikir intuisi tidak perlu kepada
sebarang perantaraan/ medium atau sebab musabab. Intuisi wujud sebagai hasil
pemikiran dalam jiwa sekaligus tanpa sengaja dan kemahuan sendiri.
Pada umumnya, kemampuan intuisi ini adalah adalah berbeza daripada seseorang ke
seseorang. Intuisi ini boleh bertambah sehingga seseorang itu mampu bertindak
secepat atau sependek waktu yang mungkin dan juga boleh berkurang malah boleh jadi
sehingga tiada langsung. Perlu diketahui bahawa intuisi hanya akan timbul pada orang
mempunyai fokus dalam pemikirannya. Salah satu cara untuk mendapatkan fokus ialah
seseorang itu perlu menaruh minat yang amat mendalam terhadap apa yang
difikirkannya atau dalam keriernya. Oleh kerana intuisi ini adalah pengetahuan yang
langsung maka ianya adalah lebih meyakinkan bagi orang yang memiliki intuisi tersebut;
malah ianya lebih meyakinkan daripada segala maklumat/ pengetahuan yang telah
dimiliki oleh tuan tubuh tadi berkenaan dengan apa yang difikirkan.

2. Emosi – Ilham
Ilham adalah gaya berfikir yang berhubung dengan perkara-perkara aqliah yang
mujarad, realiti dan ideal. Pada umumnya, ilham sangat berkait rapat dengan intuisi.
Ilham adalah satu bentuk ‘tanggapan emosi’ secara langsung yang dapat diserupakan
dengan tanggapan deria secara langsung terhadap benda-benda luar yang dapat
dicerap oleh pancaindera. Ilham juga dapat diserupakan dengan tanggapan akal
menerusi pemikiran dan pengambilan kesimpulan. Sebagaimana dengan intuisi, ilham
juga dapat berpindah dengan cepat daripada tidak tahu menjadi tahu. Ilham juga boleh
juga diertikan dengan ‘kasyaf’; iaitu satu bentuk tanggapan emosi secara langsung yang
terbit di dalam hati manusia tanpa diketahuinya. Jika jiwa seseorang itu bersih dan nafsu
dan perasaannya terkawal, kasyaf boleh berlaku pada diriya. Untuk seseorang itu
mendapatkan ilham (kasyaf), pemikirannya hendaklah bebas daripada segala ikatan
fakta yang diketahuinya; jika diulas daripada sudut ilmu tasawuf, deria batin hendaklah
bebas daripada ikatan (tidak terpengaruh) deria zahir hinggalah sampai ke satu
peringkat di mana deria zahir sudah menjadi tidak penting lagi.

3. Mental – Akal
Telah sedia maklum oleh semua orang bahawa akal adalah sejenis ‘alat’ yang miliki oleh
manusia dalam membuat taakulan dan pertimbangan; natijah daripada itu, manusia
akan membuat keputusan hasil daripada taakulan tadi. Walaupun tidak dinafikan lagi
bahawa akal mempunyai fungsi yang sangat luas bagi manusia dalam membuat
pertimbangan dalam hidup, namun ia terbatas terhadap perkara-perkara yang berkaitan
dengan akhlak, agama, dan perkara-perkara ghaib seperti ketuhanan, kenabian dan roh.
Penggunaan akal mampu menyedarkan manusia daripada kesalahan-kesalahan yang
telah dilakukan pada masa lampau. Akal juga mengajar manusia membuat kesimpulan
yang tepat berdasarkan pengalaman lalu, yang memungkinkan manusia menilai
pemikiran sendiri dan yang membezakan antara ilmu yang betul dengan khayalan
kosong.
Oleh kerana inilah golongan yang mempunyai level mental sangat banyak melakukan
proses pemikiran dan taakulan terutamanya dalam mencari kebenaran teradap sesuatu
perkara. Tidak seperti golongan spiritual, mereka agak lambat membuat keputusan
kerana terlalu banyak pertimbangan dan penelitian terhadap sesuatu perkara.

4. Fizikal – Deria
Mereka yang daripada golongan level fizikal lebih cenderung mempelajari daripada
perkara-perkara yang dapat dicerap oleh deria mereka seperti deria mendengar,
melihat, merasa, menghidu dan sebagainya. Oleh yang demikian, mempelajari daripada
deria adalah sangat-sangat terhad kepada perkara-perkara yang telah sedia ada wujud,
rasional dan praktikal. Tidak dinafikan lagi bahawa perkara-perkara yang melibatkan
praktikal dan rasional sangat penting dipertimbangkan dalam melaksanakan satu-satu
perkara. Mempelajari melalui deria tidak membawa kepada kreativiti tetapi lebih kepada
melaksanakan perkara-perkara yang telah sedia wujud.

permalink

Advertisements

3 thoughts on “Cara Pemikiran Otak Kanan (EQ) dan Otak Kiri (IQ)

  1. salam saudar/i

    boleh sy dapatkan nama penuh saudara/i?
    saya sgt berminat dengan artikel ini dan ingin membuat rujukan dalam tesis sarjana muda saya.
    harap saudara/i dapat izinkan.

    TERIMA KASIH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s